Het doel van een NEN3140 inspectie is om gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Hij is bedoeld voor organisaties waar een NEN3140 aanwijsbeleid is opgesteld. Het inspectieplan wordt opgesteld door de installatieverantwoordelijke welke door de directie is aangewezen. Zonder bovenstaand inspectieplan bestaat het risico dat een NEN3140 inspectie in een rechtszaak wordt ontkracht. Daarom is deze inspectie niet altijd geschikt om aan de voorwaarden van een verzekeraar te voldoen. Kijk bij verzekeringsinspectie.

NEN3140 inspecties zijn ontwikkeld om de elektrische veiligheid van mens en dier te kunnen waarborgen. De installatieverantwoordelijke stelt vooraf een inspectieplan op om vast te stellen waar naar gekeken moet worden. Het betreft dan niet alleen de elektrische installaties maar ook elektrische arbeidsmiddelen behoren periodiek te worden gekeurd. Ook bij het opstellen van een inspectieplan kunt u op mijn ervaring rekenen alsook voor het uitvoeren van scope 8 inspecties voor (bijv. Scios) gecertificeerde bedrijven.

  • De elektrische installaties (of delen) welke in het inspectieplan beschreven staan worden getoetst aan de van toepassing zijnde normen ten tijde van aanleg.
  • De elektrische arbeidsmiddelen worden periodiek gekeurd volgens een vastgesteld protocol om aan de eisen uit de arbowet te voldoen. Met een markering of registratie wordt aangegeven wanneer herkeuring moet plaatsvinden.
  • Tekeningen en schema’s worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.
  • Toezicht, om te kijken of volgens de NEN3140 wordt gewerkt.
  • Ondersteunende thermografie is mogelijk
Neem contact opLees meer over JMT

Overige inspecties

“Het verschil tussen regels lezen en ze begrijpen kan soms erg groot zijn. Ik ben pas tevreden als u 't ook begrepen heeft!”

Jeroen Meijer

Inspectie aanvragen

    Met antwoord op onderstaande vragen (niet verplicht) kan ik een offerte maken.